வீடு வாடகை

Ad-id 0000032140

WELLAWATTE IBC ROAD ல் 3Bed, 2Bath, A/C, Hotwater,Hall, Kitchen உடன் கூடிய Brand New Apartment (நாள்,கிழமை,மாத) வாடகைகுண்டு (Lift,Parking Available)