வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000032141

வெள்ளவத்தை WA சில்வா மாவத்தையில் ஆண்களுக்கு அறை வாடகைக்கு தனியறை 13000/= , இருவர் தங்கக்கூடியறை 20000/= ,மூவர் 21000/= ,நால்வர் 24000/=