கல்வி

Ad-id 0000032148

தரம் 8–11 வரையிலான வகுப்புகளுக்கு கணித பாடம் (English medium) Local, Cambridge, Edexcel Syllabus பொறியியல் பட்டதாரியினால் வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி, கொள்ளுப்பிட்டி மற்றும் அதை அண்மித்த பகுதிகளிலுள்ள வீடுகளுக்கு வந்து தனியாகவோ,குழுவாகவோ கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: