பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000032154

கொழும்பில் பிரசித்தி பெற்று இயங்கி வரும் Hardware நிறுவனத்தின் களஞ்சியாலைக்கு வேளையாட்கள், கனரக வாகனசாரதி Fork Lift Driver உடன் தேவை. மேலதிக கொடுப்பனவுகள் உண்டு. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். இலவச தங்குமிட வசதி இடம் கொழும்பில் பிரதான வீதிகளுக்கு அருகாமையில்