பொது வேலை

Ad-id 0000032155

நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு மாதத்திற்கு 50,000/= மேல் உணவு/ தங்குமிட வசதிகளுடன் பிரபல்யமான ஜேம், பிஸ்கட், பிளாஸ்டிக், பொம்மைகள் போன்ற தொழிற்சாலைகளுக்கு உற்பத்தி லேபல்/பெக்கிங்/ தயாரிப்பு பிரிவுகளுக்கு வயது 18–45 ஆண்/பெண் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: