கல்வி

Ad-id 0000032159

தரம் 6 தொடக்கம் 11 வரையான மாணவர்களுக்கு கணித, விஞ்ஞானம் பாடங்கள் தமிழ் ஆங்கில மொழி மூலம் கற்பிக்கப்படும். Revision மற்றும் Pastpapers செய்து விடப்படும்

Categories: , Location: , Published Date: