பழு­து­பார்த்தல்

Ad-id 0000032167

எல்­லா­வி­த­மான குளி­ரூட்­டிகள்(Fridegs) சக­ல­வி­த­மான தொலைக்­காட்­சிகள் TV, A/C,Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்­கு­வந்து துரி­த­மாக திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும்.(St.jude Electronics) ஜீட் பர்­ணாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா)