மணமகன் தேவை

Ad-id 0000032188

இந்திய வம்சாவளி இந்து உயர்குல (முக்குலம்) கொழும்பை வசிப்பிடமாக கொண்ட, வைத்தியராக பணிபுரியும் 33 வயதுடைய 5“5” உயரம், செவ்வாய் தோசம் அற்ற அழகிய மகளுக்கு தகுந்த வரனை பெற்றோர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

Categories: , Location: , Published Date: