விற்பனையாளர் தேவை

Ad-id 0000032190

மோதரையில் இயங்கும் பிரபல Paint shop ஒன்றிற்கு விற்பனை பிரதிநிதி (Sales Rep– feild) உடனடியாக தேவை. Paint மற்றும் Electrical Items தொடர்பான தெளிவும்,நேர்த்தியும் கொண்ட, மட்டக்குளி கொட்டாஞ்சேனையில் வசிக்கும் அனுபவமுள்ள இளைஞர்கள் மாத்திரம் தொடர்பு கொள்ளவும். (9 a.m–5 p.m)

Categories: , Location: , Published Date: