விற்பனையாளர் தேவை

Ad-id 0000032191

கொழும்பு–12 ஹாட்வெயார் ஸ்தாபனத்திற்கு விற்பனை உதவியாளர் உடன் தேவை. Motor cycle License இருப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். நேரில் வரவும்