வீடு, காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032193

மட்டக்களப்பில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்படும் கச்சேரிக்கு அருகாமையில் வீடு,மற்றும் கடையுடன் கூடிய வீடுகள் விற்பனைக்கு உண்டு.