பராமரிப்பு

Ad-id 0000032228

இரத்மலானையில் ஒருவர் மட்டும் உள்ள Office & home ஒன்றில் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் முழுநேரமாக அல்லது பகுதி நேரமாக clening,wash & iorn செய்யக்கூடிய 40 வயதிற்குட்பட்ட பெண் வேலையாளர் ஒருவர் தேவை.