பாதுகாப்பு / சாரதி

Ad-id 0000032232

Ranala இல் இயங்கிவரும் எமது நிறுவனத்திற்கு வாகன சாரதி ஒருவர் தேவை. தகைமைகள்: கல்வித் தகைமை க.பொ.த. சாதாரண தரம், செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும், கனரக/ இலகுரக வாகனங்களை ஓட்டும் திறன், அனுபவம் குறைந்தது 3/5 ஆண்டுகள், கொழும்பு நகர/ புறநகர வீதிகளை அறிந்திருக்க வேண்டும். வயது 20–40 வயதிற்குட்பட்டவர். ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் தேசிய அடையாள அட்டையை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு whatsapp செய்யவும்.