விற்பனையாளர் தேவை

Ad-id 0000032252

கொழும்பு –14 கிரேன்பாசில் உள்ள தேவி ஸ்ரீ நகை கடைக்கு நகைகடை அனுபவமுள்ள Sales Man ஒருவரும் உதவியாளராக Boy ஒருவரும் தேவை.