ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000032260

தெமடகொட COLOMBO 9 இல் உள்ள உணவகத்துக்கு (ஹோட்டல்)கோகி, வெயிட்டர், பெண்றி எல்பர் ஆகியோர் (KITCHEN) எல்பர், உடன் தேவை.