வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000032264

வத்தளை, மாபோலயில் குளியல் அறையுடன் இணைந்த தனி அறை, (தனிபாதை) சகல வசதிகளுடனும் 6 மாத வாடகைக்கு விடப்படும். இருவர் தங்கலாம். வாடகை மாதம் 20,000/=.