வாடகைக்கு

Ad-id 0000032273

கல்கிசை காலி வீதியில் மாபிள் பதிக்கப்பட்ட இரண்டு அறைகளுடனான கீழ்தள வீடு வாடகைக்கு உண்டு. தமிழர்கள் விரும்பத்தக்கது .