வாடகைக்கு

Ad-id 0000032276

வெள்ளவத்தை 37th Lane இல் நாள் வாடகைக்கு 2 படுக்கையறை வீடு 1 நாள் வாடகைக்கு 7500/= தனியறை 3500/= வாடகைக்குண்டு. (AC, குளிர்சாதன பெட்டி, Oven, Washing Machine, TV)