காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032293

மட்டக்களப்பு மென்டெஸ்ஸா வீதி, சியோன் தேவாலயத்திற்கு அருகில் மாநகர சபைக்கு உட்பட்ட 20 Perch காணி உடனடி விற்பனைக்குண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம்.