வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032299

கொஹுவளையில் 9 பேர்ச்சஸில் 2 மாடி வீடு 4 படுக்கையறைகள் மற்றும் 3 குளியலறைகளுடன் விற்பனைக்குண்டு. விலை 52 மில்லியன். பம்பலப்பிட்டியில் 44 பேர்ச் விற்பனைக்குண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம்.