தையல்/அழகுக்கலை

Ad-id 0000032328

கொழும்பு–15 மோதரையில் சலூன் ஒன்றிற்கு ஆண் முடி திருத்துனர் ஒருவர் தேவை. சம்பளம் 50% . (40வயதுக்குட்பட்டவர்)

Categories: , Location: , Published Date: