தேவை

Ad-id 0000032496

கல்முனையில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள அரிசி, மிளகாய் அரைக்கும் தொழிற்சாலைக்கு இத்தொழிலில் அனுபவம் உள்ள (பாஸ்) தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: