வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000032619

ரத்னம் வீதி கொழும்பு– 13 இல் நிலத்துடன் கூடிய மூன்று மாடி வீடு மூன்று பேர்ச்சில் விற்பனைக்குண்டு. 6Rooms, 3 Halls, 3 kitchen, 3 bathroom. விலை மூன்று கோடி முப்பது லட்சம் ரூபாவாகும். (33,000,000/=)