ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000032621

இந்தியன், சைனீஸ் Resturant க்கு அனுபவமுள்ள வேலையாட்கள் தேவை. சம்பளம் 75,000– 90,000 வரை.