பொது வேலை

Ad-id 0000032661

தொழில் அடிப்படையில் சம்பளம் 40000/= – 45,000/= இருபாலாருக்கும் 18–50 நாள், கிழமை, மாத அடிப்படையில் நாள் 1300/= – 1900/= உணவு தங்குமிடம் இலவசம் வரும் நாளிலேயே வேலையுண்டு எந்த பிரதேசங்களிளும் அழைக்கவும். அனுபவம் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: