கல்வி

Ad-id 0000032818

Grade10, O/L மாணவர்களுக்கான ICT (English Medium) வகுப்புகள் 15 வருட அனுபவமுள்ள ஆசிரியரினால் அடிப்படை விளக்கங்களோடு தெளிவாக கற்பிக்கப்படும். பரீட்சைகளில் “A’’ சித்தி பெற்றுத்தரப்படும் வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டிய, தெஹிவளை.

Categories: , Location: , Published Date: