கல்வி

Ad-id 0000032819

அனுபவம் வாய்ந்த தமிழ் ஆசிரியையினால் வெள்ளவத்தையில் தரம் 1–10 வரை சிங்களம் மொழி கற்பிக்கப்படும். Spoken Sinhala Class ஏனையோருக்கும் கற்றுக்கொடுக்கப்படும். வீடு வந்தும் கற்பிக்கப்படும். Online Class நடத்தப்படும்.