கல்வி

Ad-id 0000032821

2023,2024 A/L மாணவர்களிற்கான பௌதீகவியல், இணைந்த கணிதம் மீட்டலுடன் கடந்தகால வினாக்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழிமூலம் வீட்டிற்கு வருகை தந்து கொழும்பில் எப்பகுதியிலும் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: