கல்வி

Ad-id 0000032868

Chemistry Day Classes For 2023, Short Term Project For 2024, 2025 Tamil & English Medium Edexcell, Cambridge, GCSE, AS, A2 முழுப்­பா­ட­வி­தா­னமும் அடிப்­ப­டையில் இருந்து இலகு நுணுக்­கங்­க­ளுடன் 20 Years School Experienced Teacher இனால் 30 years Pass Paper உடன் Rapid Revision ‘A’ சித்­திக்கு கற்­பிக்­கப்­படும். Individual on Group Classes Wellawatta, Dehiwala, பம்­ப­லப்­பட்டி, Modera, Mattakkuliya, Wattala, Borella, Grandpass, Kotahena, மாபோல.

Categories: , Location: , Published Date: