சேவை

Ad-id 0000032929

வைத்தியர் ஒருவரினால் தெஹிவளை களுபோவில பகுதிகளில் ஆண், பெண் இருபாலாருக்கும் முதியோர் இல்லமும் நோயாளர்களை பராமரிக்கும் நிலையமும் நடாத்தப்படுகிறது. விரும்பியவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Categories: , Location: , Published Date: