விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033006

பிலியந்தலையிலுள்ள இரும்புத் தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதலுடைய 10/12/18MM short Bars (10–18 அடி வரை) விற்பனைக்குண்டு. ஒரு டொன் 170 000/= .

Categories: , Location: , Published Date: