கல்வி

Ad-id 0000033051

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ் வகுப்புக்கள் ஆரம்பமாகிவிட்டன. 6–9 வரையானவர்களுக்கு தமிழ், சமயமும் 10–11 வரையான மாணவர்களுக்கு தமிழ்,சமயம், இலக்கிய நயம் என்பனவும் கற்பித்துக் கொடுக்கப்படும். 12ம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கும் தமிழ் கற்பித்துக் கொடுக்கப்படும். தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய

Categories: , Location: , Published Date: