கல்வி

Ad-id 0000033169

தரம் 6–11 மாணவர்களுக்கான கணித மற்றும் வணிக வகுப்புகள் கடந்தகால பரீட்சை வினாத்தாள்களுடன் வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை மற்றும் கொழும்பு பகுதிகளில் வீடுகளுக்கே வந்து கற்றுத் தரப்படும். 2 hours 1500/= முதல் வகுப்பு முற்றிலும் இலவசம்.

Categories: , Location: , Published Date: