ஜோதிடம்

Ad-id 0000033189

வசிய மாந்திரீகம்! செய்வினைகளால் ஏற்படும் வியாதிகள், பேய், பிசாசு, ஜின், பீடைகள் நீங்க, தீய கனவுகள் வராமலிருக்க, சிறு குழந்தைகளின் மன சோகம் அகல காதல் சோகம் நீங்க, கண் திருஷ்டி தோஷத்தை விலக்க, திருமணம் ஆகாத பெண்களுக்கு திருமணம் ஆக, கணவன்–மனைவி பிரியாமல் இருக்க. தொடர்புகொள்ளவும்

Categories: , Location: , Published Date: