மணமகன் தேவை

Ad-id 0000033377

சோழியர் வெள்ளாளர் இனத்தைச் சேர்ந்த விவாகரத்து ஆகிய பெண்ணுக்கு மணமகன் தேவை. பெண்ணின் வயது 34. மணமகனின் வயது 34 – 36. கொழும்பில் உள்ளவர் விரும்பத்தக்கது.

Categories: , Location: , Published Date: