கல்வி

Ad-id 0000033400

Chemistry Short term Project for Edexcell, Cambridge 1 GCSE, A5, A2 Local Tamil, English Medium , 2023, 2024,2025 New Batches Brain Gym, Method all Syllabus within 5 Months with 30 Years Pass paper Unitwise Rapid revision மாணவர்களின் அறிவுக்கு ஏற்ப Basic இலிருந்து “A” பெறகற்பிக்கப்படும். 25 Years School Experienced Teacher Group or Homevisited wellawatha, Dehiwala, பம்பலப்பிட்டி, Kotahena, Modera, Maradana, Mattakkuliya, Wattala, Mabola, Grandpass, Borella.

Categories: , Location: , Published Date: