ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000033415

அனுபவம் உள்ள பேக்கரி பாஸ் பேக்கரி உதவியாளர், சோடிஸ் பாஸ் கவுண்டர் சேல்ஸ் Boys தேவை. French Bakers, 88 Hospital Road kal ubowila, Dehiwala

Categories: , Location: , Published Date: