வீடு, காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033487

களனி, நுங்கமுகொடை 11 பேர்ச் முழுமையாக முடிக்கப்பட்ட வீடு, பகுதியளவு முடிக்கப்பட்ட இரண்டு மாடி வீடும் விற்பனைக்கு உண்டு. 120 இலட்சம்.