வீடு, காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033488

ஜாஎல மிலேனியம் சிட்டி வீட்டுத் தொகுதியில் அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட தனி மாடி வீடொன்று விற்பனைக்கு உண்டு.