வீடு, காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033490

கொழும்பு 13, ஆட்டுப்பட்டித்தெரு, பொலிஸிற்கு எதிரில் ½ பேர்ச் வியாபார நிலையம் விற்பனைக்கு உண்டு. நீர், மின்சாரம், தூய உறுதி உண்டு. ஐந்துலாம்புச் சந்திக்கு 100m தூரம்.