வீடு, காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033495

மட்டக்களப்பு கூழாவடி பிரதான வீதியில் 10 பேர்ச்சஸ் காணியில் அமைந்த சகல வசதிகளையும் கொண்ட வீடு விற்பனைக்கு.