வீடு, காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033498

கொட்டாஞ்சேனை சந்தியில் மூன்று மாடி வீடும் மற்றும் வியாபார நிலையத்துடன் விற்பனைக்குண்டு.