கல்வி

Ad-id 0000033574

O/L Maths pastpapers ( English/ Tamil medium) Grade 9 to 11 maths பாட அலகுகள் தெளிவான விளக்கங்களுடன் மாணவருக்கேற்ப அடிப்படையிலிருந்து கொட்டாஞ்சேனை, வத்தளை மருதானையில் வீடு வந்து 35 வருட அனுபவமுள்ள B.S.C ஆசிரியரால் உயர்ந்த சித்தி பெறும்வகையில் கற்பித்து Model papers செய்யப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: