வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033598

எலகந்த கார்மில் மாவத்தையில் இரண்டு மாடி கட்டிடத்துடன் 6 பேர்ச்சஸ் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. உசட்டகேயாவில் வீடு விற்பனைக்கு. இரண்டு மாடிக்கட்டிடத்துடன் 30 பேர்ச்சஸ் காணி வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. 4 அறைகள் உள்ளது. தரகர் தேவை இல்லை.