கல்வி

Ad-id 0000033679

க.பொ.த. உயர்தர பெளதீகவியல், கணித பாடங்கள் பாடபரப்பு மீட்டல் நன்கு தேர்ச்சி பெற்ற கணித்ததில் சிறப்புத் திறமையுள்ள பொறியியலாளரால் கற்பிக்கப்படும். தனிப்பட்ட / குழு வகுப்புக்கள் பம்பலப்பிட்டியில் நடைபெறும். காலை 7.00–9.00 , மாலை 5.30–8.30 அழைக்கவும்

Categories: , Location: , Published Date: