வீடு காணி விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000033690

வத்­தளை, ஹெந்­த­ளையில் 107 Bus Route வீதிக்கு அண்­மையில் 7 Perchஇல் இரண்டு மாடி வீடு, இரு குடும்­பங்கள் தனித்­த­னியே வசிக்­கக்­கூ­டிய வச­தி­க­ளுடன் விற்­ப­னைக்­குண்டு. முதல் தளத்தில் 3 படுக்­கை­ய­றைகள், 2 குளி­ய­ல­றைகள், இரண்டாம் தளத்தில் 2 படுக்­கை­ய­றைகள், குளி­ய­ல­றைகள் வெவ்­வே­றான Electricity, Watter Line, தனிப்­பாதை வச­திகள். முற்­றிலும் Tiles. தர­கர்கள் வேண்டாம்.