வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000033750

வத்தளை மருதானையில் மூன்று அறைகள் கொண்ட மேல்மாடி வீடு வாடகைக்கு மாத வாடகை 35000 ஒரு வருட முற்பணம்