ஜோதிடம்

Ad-id 0000033802

வெற்றி நிச்சயம். 'உங்கள் பிரச்சினை எதுவானாலும் ஒரு - முறை என்னைத்தொடர்பு கொண்டால், 100% வெற்றி நிச்சயம்'. பணப்பிரச்சினை, வியாபார மந்தம், தொழில் முடக்கம், கடன், வெளிநாடு செல்ல, முன்னேற்-றத்தடை, எதிலும் தோல்வி, தீராதநோய், போதைவஸ்துப்பாவனை, வழக்கு, விற்-கப்படாத வீடு/ காணி / வாகனம் விற்க கொடுத்த பணம் திரும்பி வர, கணவன் மனைவி பிரச்சினை, விவாகரத்தை தடுக்க, காதல், பிரிந்தவர் ஒன்று சேர, திருமணத்தடை, குழந்தையின்மை மற்றும் சகல பிரச்சினைகளுக்கும் 48 மணித்தியாலத்திற்குள் 100% நிரந்தரத்தீர்வை பெற்றுக்கொடுப்பேன். உல-கப்புகழ் பெற்ற மலையாள மாந்திரீக நிபுணர் ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி.www.facebook.com / SrimathSuwamiji.

Categories: , Location: , Published Date: