காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033808

மட்டக்களப்பு மயிலம்பாவெளியில் சுற்றுமதில் கட்டப்பட்ட பயன்தரு மரங்கள் கொண்ட 2 ஏக்கர் காணி விற்பனைக்குண்டு.