கடை விற்பனைக்கு

Ad-id 0000033810

கொழும்பு –12 சென்ரல் வீதி கேஸ்பா சந்தியில் அமைந்துள்ள 3.7 Perches கொண்ட வியாபார கட்டிடம் வாடகைக்கு அல்லது விற்பனைக்குண்டு.